Watererfgoed noordelijk Flevoland: samen het verhaal levend houden

Watererfgoed Urkersluis
Watererfgoed Urkersluis, foto: Dick Vos
Provincie Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland, gemeente Noordoostpolder en gemeente Urk hebben vandaag in Emmeloord een intentieverklaring getekend over de bescherming, het beheer en behoud van watererfgoed in noordelijk Flevoland. Tot het watererfgoed behoren de bruggen, sluizen, stuwen, draaikommen en gemalen. Dit watersysteem is uniek, ligt ten grondslag aan het ontstaan van noordelijk Flevoland en is van grote cultuurhistorische waarde.


Uniek watersysteem van cultuurhistorische waarde:
De partijen spreken af om bij het beheer en onderhoud van het watersysteem rekening te houden met het unieke karakter van de opbouw en structuur van de vaarten, kanalen en sloten. De opbouw van de dorpen in noordelijk Flevoland heeft een sterke relatie met deze structuur. Daarnaast willen zij het watersysteem benutten voor culturele en recreatieve doelen.

Gedeputeerde Michiel Rijsberman: “Onze watererfgoed herinnert aan onze wordingsgeschiedenis, een belangrijk hoofdstuk uit het verhaal van Flevoland dat we met elkaar willen koesteren.” Ook Heemraad Jan Nieuwenhuis van Waterschap Zuiderzeeland is als initiatiefnemer blij met de samenwerking. “We gaan er gezamenlijk voor zorgen dat er aandacht blijft voor beheer en onderhoud van dit waardevolle watererfgoed dat het verhaal van de polder vertelt.

Het watererfgoed krijgt op deze manier aandacht als Flevolands monument en als onderdeel van de poldergeschiedenis in Nederland. Een geschiedenis van droogmaken en inpolderen. De Rijksdienst voor het Cultureel Ergoed (RCE) heeft de Noordoostpolder geselecteerd als een wederopbouwgebied van nationaal belang. Dit onderstreept de unieke positie van de Noordoostpolder in de Nederlandse poldergeschiedenis."
Advertentie