Regionieuws

Werkzaamheden N305 Gooiseweg

Provincie Flevoland gaat samen met aannemersbedrijf de Waard komende periode aan de slag met de voorbereidende werkzaamheden voor het verdubbelen van het laatste deel van het traject N305 Gooiseweg. De werkzaamheden leveren mogelijk hinder op voor het wegverkeer.

Carpoolplaats Stichtse Brug, foto Provincie Flevoland
Carpoolplaats Stichtse Brug, foto: Provincie Flevoland

 

Planning

Van maandag 28 januari tot en met augustus worden voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Voordat de weg er komt te liggen, wordt eerst een zogenaamde voorbelasting van 95.000 m³ zand aangebracht. De extra belasting van zand zorgt er voor dat de ondergrond gaat inklinken en samengedrukt wordt. Dit voorkomt verzakkingen in de toekomst.

Om het zand op de juiste plek neer te leggen, worden een aantal in- en uitritten aangelegd langs de Gooiseweg waar het werkverkeer gebruik van maakt. Met de getroffen maatregelen zal het doorgaande wegverkeer zo min mogelijk overlast van de werkzaamheden ervaren.

 Drive-thru informatieochtend

Woensdagochtend 13 februari en donderdagochtend 14 februari vanaf 07.30 uur tot 09.30 uur organiseert provincie Flevoland een informatiebijeenkomst over de verdubbeling van de Gooiseweg in de vorm van een drive-thru. Op carpoolplaats Stichtse Brug langs de N305 kunt u langsrijden voor een gratis kopje koffie en extra informatie over dit project.

Werkzaamheden

De provincie gaat het laatste nog niet verdubbelde traject van de N305 Gooiseweg tussen de kruising met de Gooimeerdijk en de Nijkerkerweg aanpakken. Het doel van de provincie is te komen tot een carré van wegen met gescheiden rijbanen en twee rijstroken per rijrichting. Het bestaat uit de A6, A27, de Larserweg (N302) en de N305 (Gooiseweg/Waterlandseweg). Aanleiding is de verwachte toename van het verkeersaanbod als gevolg van onder andere de uitbreiding van Lelystad Airport en de groei van Zeewolde. Met de baanverdubbeling wordt de wegcapaciteit vergroot. En dat leidt tot een betere doorstroming, kortere reistijd en een grotere verkeersveiligheid.
Advertentie