Regionieuws

Zorgen over volgelopen stroomnet

In oost- en zuid-Flevoland is bijna geen ruimte meer voor nieuwe aansluitingen voor bedrijven, instellingen en wind- en zonneparken. Netbeheerder TenneT geeft aan dat er sprake is van zogeheten 'netcongestie'; het stroomnet is er zo goed als vol.

TenneT zegt dat deze beperking op het net is ontstaan doordat het aantal wind- en zonneparken is toegenomen. Bedrijven zijn, vanwege de hoge gasprijzen, versneld aan het verduurzamen. TenneT doet een oproep om op rustige momenten energie terug te leveren. Daar staat een vergoeding tegenover. Ook is de netbeheerder bezig zwaardere lijnen in de bestaande elektriciteitsmasten te hangen.

Een oplossing zou pas in 2027 geboden kunnen worden. Dan staat de komst van nieuwe elektriciteitsmasten in Flevoland gepland.

Zorgen over volgelopen stroomnet

Gedeputeerde Jop Fackeldey maakt zich zorgen. “Onze ondernemers hebben stroom nodig voor hun productie. En onze inwoners hebben het nodig voor hun huizen, hun vervoer en voor alle voorzieningen die het leven aangenamer maken.”

Volgens Fackeldey gaat de provincie met het probleem naar het Rijk. “Daar liggen, wat ons betreft, de beste kansen voor een goede oplossing. Om deze problemen op korte termijn het hoofd te bieden, hebben we samen met het Energie Expertisecentrum Flevoland en de bedrijfskringen van VNO-NCW een taskforce opgezet waar specialisten praktische ondersteuning geven aan ondernemers.”

Daarbij willen de provincies dat de huidige Energiewet wordt gewijzigd. Bedrijven zouden bij een aanvraag niet langer direct op een wachtlijst moeten worden geplaatst, maar er zouden eerder strategische keuzes gemaakt moeten worden, waardoor een ziekenhuis bijvoorbeeld eerder aangesloten zou kunnen worden dan een bedrijventerrein. TenneT geeft aan daarover in gesprek te zijn met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Advertentie