Sport

Herstel atletiekbaan neemt meer tijd in beslag

Al vanaf Pasen dit jaar zijn er herstelwerkzaamheden op de atletiekbaan en begrijpelijk roept de lange duur en de geringe activiteit vragen op. Wat begon als een traject van herstel dat twee maanden zou duren gaat door tegenslagen nu waarschijnlijk nog duren tot en met mei 2024.

Stichting Kluunpark, de eigenaar van de baan is heel teleurgesteld over de situatie die de hoofdhuurder Zeewolde Atletiek maar ook de andere huurders zoals de Triathlon Vereniging Zeewolde hard raakt. Kern van het probleem is dat de rode toplaag niet goed hecht aan het beton, Tussen het beton en de uiteindelijke laag waarop gesport wordt zitten meerdere lagen om de baan op te bouwen en te zorgen voor een dempende ondergrond waarop de atletiek onderdelen gedaan kunnen worden.

Groot probleem bij het herstel is dat het onduidelijk is waarom de hechting niet goed is. In eerste instantie werd er gewezen naar de hoge temperatuur (>35 graden) bij aanleg in combinatie met materiaal geschikt voor Noord Europese omstandigheden.

werkzaamheden aan de atletiekbaan in Zeewolde

 Via diverse tussenstappen, onderzoeken, adviezen en testen die tot vertraging op vertraging hebben geleid is de conclusie dat, na het aanbrengen van de eerste laag, de hechting wederom niet gegarandeerd is. De aannemer en betrokken onderaannemer hebben nu dan ook de drastische keuze gemaakt om de toplaag van het beton te verwijderen en te vervangen door asfalt. Asfalt is de ondergrond van de meeste atletiekbanen dus dat biedt zekerheid. Ook deze stap in het proces valt onder de garantie maar dat is gezien de impact voor de verenigingen een schrale troost.

Met de aannemer gaan we nu het volgende traject in. De aannemer streeft ernaar om voor de winter het asfalteren afgerond te hebben. Als dit heel snel en soepel verloopt en het weer in oktober nog vrij warm en droog is dan kan er ook nog gewerkt worden aan het aanbrengen van de kunststoflaag. Is dit niet zo dan moeten we wachten tot volgend voorjaar. Het baan aanleg seizoen start normaal gesproken op zijn vroegst na Pasen.

Geen goed nieuws voor alle atleten die met veel plezier sporten op de baan. Zeewolde Atletiek wijkt al enige tijd met de oudere jeugd deels uit naar Atletiekbaan in Dronten wat een zware belasting is voor de vereniging maar ook voor de ontvangende vereniging. Verder wordt er gebruik gemaakt van het veld om het aanbod zoveel mogelijk te continueren. De hardlopers wijken uit naar de weg wat op zich te doen is maar zeker voor de atleten die meedoen aan baanwedstrijden niet ideaal. Door voor de winter de baan te asfalteren hopen we dat we alle atleten een verlichte plek kunnen bieden om te trainen. Er is geen impact op het eventueel openen van de ijsbaan komende winter.

Stichting Kluunpark en de aannemer zullen voor het ingaan van de winter bouwstop zorgdragen dat het asfalt voor de ijsbaan vrij van bouwmaterialen is zodat er als er vorst komt water op kan worden gezet.

Advertentie