Zeewolde

‘Niet normaal hoe het allemaal gaat’

De gehele uitzending van het LOZ-programma Zeewolde Kiest stond vorige week in het teken van de mogelijke komst van een megakazerne naar het 500 hectare grote landbouwgebied richting Nijkerkerbrug. Arnold Michielsen van LTO Noord, afdeling Flevoland, was telefonisch in de uitzending en Carolien den Brok zat namens de acht in onzekerheid verkerende boerenfamilies uit het gebied in de studio op het Schepenveld. 

Michielsen noemde het onbegrijpelijk dat er sprake van is dat er 500 hectare vruchtbare landbouwgrond wordt opgeofferd voor de realisering van een supermoderne kazerne. “Kijk eens naar de klimatologische veranderingen die er momenteel wereldwijd gaande zijn”, aldus de LTO-bestuurder.

‘Niet normaal hoe het allemaal gaat’

“In dit gebied zijn de waterhuishouding en de infrastructuur prima op orde en er zitten ook nog eens heel goede ondernemers. Daar zou je zuinig op moeten zijn en die zou je niet moeten willen gebruiken voor andere doeleinden die elders in Nederland ook prima gehuisvest kunnen worden.”

Michielsen zei zich eraan te storen dat er zo gemakkelijk gedacht wordt dat Flevoland overal de ruimte wel voor heeft. “Ook daar zitten grenzen aan”, meende hij. “Als je 500 hectare uit de productie gaat halen, moet je die elders weer invullen. Dan heb je al gauw twee keer zoveel hectare nodig, omdat het vaak om heel andere type gronden gaat.” De LTO-man hekelde tevens het gemak waarmee op tekentafels landbouwgrond wordt ‘ingepikt’. “Natuur en woningbouw worden altijd keurig ingekleurd. Landbouwgrond blijft daarentegen wit, daar denkt men dan wel iets te kunnen realiseren. Dat gaat mij echter veel te gemakkelijk.”

Dat het besluit definitief een locatie aan te wijzen voor de kazerne was uitgesteld, hoefde wat Michielsen betreft niet alleen negatief te worden uitgelegd. “Misschien is men geschrokken van de reacties of heeft men onvoldoende nagedacht over de consequenties. Van de vier mogelijke locaties bevinden zich er drie in Flevoland. Onze provincie, die onder zeeniveau ligt, is erg kwetsbaar. Ik ben niet gelukkig met de plannen van Defensie; er kunnen ook andere keuzes worden gemaakt.”

Breder ruimtelijk proces

Carolien den Brok, die met haar man Joep de Boeren Pitstop aan het Erkemederpad runt, kwam in het tweede deel van de uitzending aan het woord. Ze reageerde allereerst op het nieuws van vorige week dat de staatssecretaris zijn besluit een locatie voor de kazerne aan te wijzen, had uitgesteld. “We zagen het al wel een beetje aankomen, maar de dreun komt er niet minder hard om aan”, aldus Den Brok. “Het is de zoveelste keer dat het kabinet gemaakte afspraken niet nakomt. Het valt ons zwaar dat het nog langer gaat duren. Aan de andere kant kan het ook goed zijn dat het definitieve besluit wordt uitgesteld. Het kabinet zegt aanvullende inzichten te hebben opgedaan en nu een breder ruimtelijk proces te willen doorlopen. Dat is tot nu toe duidelijk niet het geval geweest. Laten we niet vergeten dat er elders in het land veel weerstand is in plaatsen waar kazernes juist moeten worden gesloten.”

De Zeewolder boerin tekende hierna uit welk doemscenario ‘haar’ agrarische gebied mogelijk boven het hoofd hangt. “Waar onlangs nog de tulpenroute werd gereden, krijg je straks grijs beton. Er komt plek voor 7.000 werknemers, meer dus nog dan het aantal inwoners van Biddinghuizen!” Men opteert voor een kantorencomplex, magazijnen, opslag, werkplaatsen en een hypermoderne campus; een scholencomplex met overnachtingsmogelijkheden. “Ook is er sprake van een oefenterrein en een ondergrondse schietbaan. Moet je nagaan wat de impact daarvan wordt op de flora en fauna van het gebied, het scoutinglandgoed en het Erkemederstrand.”

Den Brok zei wel blij te zijn met een breder participatietraject, waarbij mogelijk ook de gemeenteraad en de bevolking wordt meegenomen. “Maar tegelijkertijd wordt er ook weer heel vaag gedaan. Wordt uitgewerkt, komen we op terug, nemen we mee; dat zijn ongeveer de drie standaardantwoorden die we krijgen. Dat roept bij ons enorm veel frustratie op. Niemand die ons concreet antwoord geeft op ons vragen. Ik vind het echt niet normaal hoe het allemaal gaat.”

Advertentie