Loading...

Zonnepark op landbouwgrond
Pilottender Zonneparken op landbouwgrond

Afgelopen donderdag 18 juli 2019 informeerde de gemeente over het verloop van het zonneparkenbeleid. Daarbij presenteerden initiatiefnemers die de pilottender Zonneparken op landbouwgrond hebben gewonnen hun plannen aan de lokale pers.

Op 21 februari 2019 heeft de gemeenteraad het beleid voor grondgebonden zon vastgesteld. Daarbij is onder andere besloten om een pilot op te starten voor zonneparken op agrarische gronden. Deze pilot is nader uitgewerkt tot een pilottender Zonneparken op landbouwgrond.

Initiatiefnemers konden tot 3 mei 2019 inschrijven. Op de pilottender zijn 18 initiatieven ontvangen. Deze zijn verspreid over drie categorieën:
- small tot 2,5ha;
- medium tot 7,5ha;
- large tot 15ha.
Geconcludeerd wordt dat er op de pilottender genoeg inschrijvingen van afdoende kwaliteit zijn ontvangen.

Na de beoordelingsfase heeft het college drie initiatieven kunnen aanwijzen als beste in de betreffende categorie. Hiermee is de ruimte van tot 25ha zonneparken op landbouwgrond voor de pilottender bijna volledig benut.

De winnende initiatieven:

Categorie

Locatie

Aanduiding

Grootte

Small

ten zuidwesten van, gespiegeld en aansluitend aan het erf Baardmeesweg 9

Zonnepark S Baardmeesweg 9

1,9ha

Medium

achterop het perceel aan Bloesemlaan 5

Zonnepark M Bloesemlaan 5

5,6ha

Large

grote perceel aan het eind van de Bloesemlaan

Zonnepark L Bloesemlaan 34

14,9ha

Nu volgt de nadere planologische procedure met medewerking van de gemeente Zeewolde. De verwachting is dat in het 2e kwartaal 2020 een vergunning verleend kan worden. Op zijn vroegst wordt de realisatie van de zonneparken eind 2020 - medio 2021 verwacht. Er is hierbij doorlopend aandacht voor draagvlak en burgerparticipatie.