Zeewolde

Stikstof uitspraak Raad van State heeft mogelijk invloed op 18 projecten in Zeewolde

De Provincie Flevoland heeft een lijst opgesteld met projecten die mogelijk in de knel komen door de PAS (Programma Aanpak Stikstof). Dit als gevolg van de stikstof uitspraak van de Raad van State. Op de opgestelde lijst staan 18 projecten in Zeewolde.
Programma Aanpak Stikstof, Zeewolde

Er zijn op dit moment nog geen projecten stopgezet en het is nog niet bekend hoe groot de directe gevolgen van de uitspraak zijn.
Uit de lijst, die inmiddels is gepubliceerd, is gebleken dat een aantal projecten in Zeewolde mogelijk problemen gaan ondervinden.

Het gaat o.a. om de uitbreiding van industrieterrein Trekkersveld en een verdere invulling van het industrieterrein, de aanleg van zonneparken en nieuwbouw in de Polderwijk. Daarnaast kan de uitspraak ook van invloed zijn op een aantal particuliere aanvragen.
Op dit moment wordt nog onderzocht of en hoe deze projecten mogelijk hinder gaan ondervinden door de PAS.

Advertentie