Politiek

ChristenUnie Zeewolde draagt Tamara Baas voor als lijsttrekker

Het bestuur van ChristenUnie Zeewolde draagt Tamara Baas voor als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Eind november wordt de kandidatenlijst aan de leden ter goedkeuring voorgelegd.

Tamara is geen onbekende in de gemeenteraad. Zij was hier van 2006 tot en met 2010 al raadslid namens de ChristenUnie, en is nu aanvoerder van de lijst. ‘Ik heb er veel zin in om samen met een club enthousiaste Zeewoldenaren het verhaal van de ChristenUnie te gaan vertellen’, aldus Tamara.

‘Ik vind het heel belangrijk om zichtbaar en vindbaar te zijn voor de inwoners van Zeewolde. Om samen de schouders te zetten onder de grote opgaven die op ons afkomen. Denk bijvoorbeeld aan de warmtetransitie, of de krapte op de woningmarkt. Daarin kunnen zowel de gemeente als bedrijven en inwoners hun verantwoordelijkheid nemen en mogelijkheden zoeken om dit aan te pakken.

ChristenUnie Zeewolde draagt Tamara Baas voor als lijsttrekker

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat ook de mensen met een kleine beurs helemaal mee kunnen doen.’

Tegelijk ziet Tamara ook dat het vertrouwen van mensen in de overheid achteruit is gegaan. ‘Daar is de overheid absoluut aan zet om dat te herwinnen’, zegt zij. Uitleggen waarom keuzes gemaakt worden is daarbij een goed middel. Laten zien wat je doet, doen wat je zegt en ook reflecteren op genomen beslissingen. Het is geen nieuw geluid. In de afgelopen vier jaar was ‘recht doen’ een begrip dat voor de ChristenUnie ook belangrijk was. Die lijn wordt voortgezet.

‘Weten wat er in de samenleving speelt, daar wil ik ook mijn best voor doen’, zegt Tamara. ‘Mensen opzoeken, spreken en naar hen luisteren, het zijn woorden die politici altijd hard roepen rond de verkiezingen, maar het ís ook echt van betekenis voor het politieke werk.’ Omdat politici zich dienstbaar moeten opstellen: ze doen het niet voor zichzelf, maar voor de belangen van inwoners. Niet als een ‘u vraagt, wij draaien’ systeem, maar, waar mogelijk, alle belangen afwegend en dan keuzes maken. Maar altijd in het belang van die inwoner.

‘Mensen zijn over het algemeen prima in staat om voor hun problemen oplossingen te verzinnen, dat doen ze elke dag. Daarin zit energie die ook voor de samenleving ingezet kan worden’, is de overtuiging van Tamara. Voor degenen die hulp nodig hebben van de overheid, moet de gemeente ook gewoon klaar staan. Om mensen weer op weg te helpen, waar mogelijk om ze een plaats binnen de gemeenschap te laten vinden. Want voor een ‘samen’leving hebben we elkaar hard nodig, elke dag.

Het bestuur is blij dat Tamara Baas de kar wil trekken. “Tamara heeft zowel in de raad als in Provinciale Staten ervaring opgedaan. Ze wil die graag inzetten om lokaal het verschil te maken. Ze is benaderbaar en heeft een uitstekend politiek gevoel”, aldus het bestuur. Tamara (50) studeerde maatschappijleer en pedagogiek en werkt als docent maatschappijkunde op het Nuborgh College in Elburg.

Deel dit bericht via socialemedia of WhatsApp
Advertentie