Politiek

Korting voor alle huishoudens

Alle huishoudens krijgen in 2023 een éénmalige korting van € 100,-. Dat heeft de gemeenteraad van Zeewolde donderdagavond besloten. Deze korting wordt verwerkt in het tarief van de afvalstoffenheffing.

“Dit is een eenmalige tegemoetkoming, zoals afgesproken in 2019, toen de tarieven moesten worden verhoogd vanwege gestegen kosten in het sociaal domein”, gaf wethouder Winnie Prins aan. “Door de raad is destijds gevraagd dit weer aan te passen wanneer het mogelijk was.” Arjan Kremer (ChristenUnie) ziet dit dan ook als het “inlossen van een belofte”. Steven Scheffer (Leefbaar Zeewolde): “Wij zijn blij dat de gemeente dit nu kan doen, ook om de middeninkomens te helpen.”

Korting voor alle huishoudens

Yvonne van Bruggen (Actief Zeewolde) is “voorstander van lage lokale lastendruk”, maar ziet liever een “alternatief voorstel”; de korting niet door te laten gaan en meer geld te reserveren voor lagere inkomens. Bouwe van der Weide noemt deze korting “een schot hagel in de hoop dat je wat mensen treft die het nodig hebben”. Martijn Wortman (VVD): “Wij begrijpen goed dat het college iets wil doen om onze inwoners te ondersteunen, maar voorzichtigheid is op z’n plaats. Het amendement (het alternatieve voorstel, red.) doet meer recht aan hen die het echt nodig hebben, maar inkomenspolitiek is aan het Rijk.”

Prins legde uit waarom deze korting voor alle huishoudens gaat gelden. “Wij kunnen niet in andermans portemonnee kijken en daarom ook niet bepalen of iemand € 100,- nodig heeft of niet.”

Energietoeslag

Wel is er gekeken naar een energietoeslag voor de inkomensgroep van 120 tot 130% van het sociaal minimum, gaf wethouder Erik van de Beld aan. Het college heeft besloten om daar trapsgewijs energietoeslag te geven volgens een “glijdende schaal”. Volgens berekeningen vallen hier in Zeewolde tweehonderd huishoudens onder.

Van de Beld: “We hebben mensen aan tafel gehad die net € 27,- te veel verdienen. Ik heb echt paniek in de ogen gezien.” Daarom is besloten hen “met terugwerkende kracht voor 2022” tegemoet te komen door de huidige inkomensgrens voor de energietoeslag te verhogen van 120 naar 130% van het sociaal minimum “en we willen dit ook toepassen voor 2023”. Een kleine “winstwaarschuwing” deelde Van de Beld nog wel mee: “Het is een enorme last om zoiets te doen, dus waarschijnlijk wordt het pas in april/mei/juni uitgekeerd.”

Deel dit bericht via socialemedia of WhatsApp
Advertentie