Politiek

Rapportage tentatieve informatie als start voor formatie coalitie BBB, VVD, PVV, CU en SGP Flevoland

De heren Pieter van Maaren en Herman Sietsma, de twee verkenners van de provincie Flevoland, hebben een nadere verkenning gedaan om te bezien ‘of de beoogde coalitievorming kan worden voortgezet’.

Dit deden zij op verzoek van Provinciale Staten. Zij leverden eerder een rapportage van bevindingen naar de coalitievorming in Flevoland op.
De verkenners hebben de gevraagde nadere verkenning verricht en een rapport opgeleverd over de inhoudelijke overeenkomsten en verschillen tussen de beoogde coalitiepartijen. De afgelopen weken zijn hiertoe gesprekken gevoerd met de BBB, VVD, PVV, CU en SGP. Daarin is ook gesproken over gemeenschappelijke kernwaarden die de coalitie wil hanteren. Op basis van deze gesprekken concluderen de verkenners dat er geen belemmeringen zijn om met deze vijf partijen een coalitie te vormen voor en van alle Flevolanders. Met de conclusie in dit rapport kan de formatie beginnen. Het rapport is nu voor iedereen beschikbaar

De voorkant van het provinciehuis


Op een later moment in de formatie zullen de formateurs een bericht uitdoen over de voortgang van de onderhandelingen.

Motie Formatiefase

Rapport van bevindingen

Formatie rapport

Advertentie