Loading...

Lelystad Airport Terminal
Lelystad Airport niet in 2020 open

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat de geplande opening van Lelystad Airport in april 2020 niet langer haalbaar is.

Vorige maand bestond al onzekerheid over de haalbaarheid om het vliegveld volgend jaar in gebruik te nemen voor burgerluchtvaart.

Door een uitspraak van de Raad van State moet opnieuw worden bekeken hoe Nederland de uitstoot van stikstof terug kan dringen. Dat heeft ook gevolgen voor Lelystad Airport.

Ook het Luchthavenbesluit Lelystad, dat in 2015 werd vastgesteld, wordt opnieuw aangepast. Daarin wordt onder meer een maximum van 45.000 vliegbewegingen per jaar en een extra evaluatiemoment vastgelegd.

Het wijzigingsbesluit wordt voorgelegd aan de Eerste en Tweede Kamer en vervolgens voor advies worden aangeboden aan de Raad van State.
Tot slot moet de Europese Commissie zich nog buigen over de regeling die moet zorgen dat vliegtuigen van Schiphol naar Lelystad Airport overstappen. Ook daar is meer tijd voor nodig dan verwacht.

"De komende periode wordt voortvarend doorgewerkt aan de voorbereidingen met het doel om Lelystad Airport zo snel mogelijk te openen", zo schrijft Van Nieuwenhuizen in haar brief aan de kamer. Wanneer het vliegveld alsnog geopend zou kunnen worden is nog niet duidelijk.

(Bron: nu.nl)