Zeewolde

Bedrijf wil grondverkoop datacenter ongeldig laten verklaren

Solna, een bedrijf dat doet aan projectontwikkeling, wil dat de gemeente Zeewolde de grondverkoop aan Meta, moederbedrijf van Facebook, terugdraait. Een recente uitspraak van de Hoge Raad maakt de verkoop van de grond volgens het bedrijf ongeldig, zo schrijft het in een brief aan de gemeente. Solna wil een bod kunnen doen op de grond waarop Meta het datacenter gepland heeft, met als doel om er zelf een datacenter te bouwen. Het bedrijf vindt de grondverkoop daarnaast een vorm van illegale staatssteun aan Meta omdat de prijs te laag zou zijn. 

De gemeente Zeewolde verkocht in maart 2021 ongeveer de helft van de benodigde grond voor het datacenter aan Meta. In de brief van de advocaat van Solna staat dat het bedrijf overweegt naar de rechter te stappen als de gemeente deze verkoop niet terugdraait. Solna wil ook informatie van de gemeente krijgen over de verkoop om een eventuele zaak voor te bereiden. De ontwikkeling van het datacenter staat op dit moment stil. In maart pauzeerde Meta de plannen vanwege toegenomen kritiek.

In november deed de Hoge Raad de uitspraak dat grond in Nederland niet zomaar één op één doorverkocht mag worden. “De gemeente heeft ten onrechte nagelaten om andere geïnteresseerden, zoals Solna, een kans te bieden om de gronden aan te kopen”, zo staat in de brief. 

Omdat de uitspraak van de Hoge Raad pas kort geleden heeft plaatsgevonden zijn de gevolgen nog onduidelijk. Volgens advocaat Tycho Lam van Hekkelman Advocaten, die op dit moment meerdere rechtszaken voert naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad, zijn er nog twee belangrijke vragen onbeantwoord op dit moment: Het is nog onduidelijk of de uitspraak ook geldt voor koopovereenkomsten van voor november vorig jaar en aan welke eisen er voldaan moet worden om grond toch nog één op één door te kunnen verkopen.

Grond van Rijksvastgoedbedrijf
Solna wil daarnaast ook de mogelijkheid krijgen om te bieden op de grond die Meta nog moet krijgen. De resterende grond is nu nog in handen van het Rijksvastgoedbedrijf. Het is nog onduidelijk of de overheidsinstantie de grond gaat verkopen. Als het daarmee instemt dan wordt de grond eerst verkocht aan de gemeente Zeewolde, die vervolgens van plan is de grond door te verkopen aan Meta. Volgens Solna is de gemeente Zeewolde door de uitspraak van de Hoge Raad ook verplicht om andere geïnteresseerden te laten bieden op de gronden.

De gemeente Zeewolde kon vrijdag niet reageren, maar gaf eind vorig jaar aan de uitspraak van de Hoge Raad te gaan bestuderen. 

Staatssteun
Een andere reden om het koopcontract te ontbinden is volgens Solna een te lage verkoopprijs van de grond, waardoor de gemeente volgens het bedrijf waarschijnlijk onrechtmatige staatssteun verleent aan Meta. De gemeente schrijft op haar website dat de prijs marktconform is en gebaseerd is op de grondverkoop bij soortgelijke datacenters in Nederland. Maar volgens Solna geeft dit een onvolledig en vertekend beeld en moet er juist gekeken worden naar internationale verkoopprijzen: “Ontwikkelaars, huurders, gebruikers en investeerders opereren allen in het internationale krachtenveld.”

Minstens 250 miljoen euro
Eerder berekende Omroep Flevoland op basis van gegevens uit het kadaster dat Meta zo’n 53,5 miljoen betaald heeft voor de grond die het nu al in bezit heeft, grofweg de helft van de totale grond. Volgens directeur Arne Bongenaar van Solna had dit volgens zijn voorlopige berekeningen minstens 250 miljoen moeten zijn. Hij zegt daarbij wel aanvullende informatie uit onder andere de koopovereenkomst nodig te hebben om een definitief oordeel te kunnen vellen.

Land van Ons gaf eerder ook al aan de grond te willen kopen. De burgercoörperatie wil er landbouwgrond van maken en daar 20 miljoen voor betalen. Daarvoor moet het bestemmingsplan wel eerst weer gewijzigd worden naar landbouwgrond.  

Bongenaar denkt samen met investeerders in een consortium in staat te zijn om het volledige terrein te kopen. Hij wil er ook een datacenter plaatsen, niet voor eigen gebruik maar voor huurders en beleggers. “Meta/Facebook zou ook voor Sona consortium een kandidaat huurder/gebruiker kunnen zijn.”

Advertentie